In het PH-kenniscentrum, in Amsterdam UMC – locatie VUmc, doet een team van artsen, verpleegkundigen en onderzoekers dagelijks onderzoek naar pulmonale hypertensie en vooral naar het functioneren van de rechterhartkamer.

Er zijn verschillende soorten pulmonale hypertensie. Zo is er de ‘idiopathische’ vorm, wat betekent dat er geen enkele oorzaak kan worden gevonden die het ontstaan van de ziekte verklaart. Een andere vorm is de ‘familiaire’ vorm, waarbij een erfelijke component een rol speelt.

Onder leiding van dr. Frances de Man, dr. Harm-Jan Bogaard en prof. dr. Vonk Noordegraaf zal er de komende jaren meer onderzoek plaatsvinden naar met name de erfelijke vorm van pulmonale hypertensie.

De onderzoekers zijn van mening dat als we weten waarom een specifieke genmutatie leidt tot de ziekte pulmonale hypertensie, we een hele grote stap hebben gezet in het begrijpen van het ontstaan van de ziekte. Deze kennis kan dan niet alleen toegepast worden bij patiënten met een erfelijke vorm van PH, maar ook op bijna alle andere patiënten die aan de ziekte lijden.

In samenwerking met de Universiteit van Parijs en de Harvard University in Boston (VS) gaan de onderzoekers van het VUmc op alle niveaus kijken naar de verschillen in de rechterhartkamer van patiënten met en zonder genmutatie. Door dit onderzoek zal er in de komende jaren een heel compleet beeld ontstaan van de gevolgen van deze genmutatie en van welke aangrijpingspunten er zijn om in te kunnen gaan grijpen.

Dit kan van grote betekenis zijn voor de toekomst van het onderzoek naar pulmonale hypertensie en uiteindelijk ook voor de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden.

Video over Pulmonale Hypertensie

Pulmonale Hypertensie (PH) is een abnormaal hoge bloeddruk in de longen die kan leiden tot ernstig hartfalen. Zonder behandeling heeft PH de dood tot gevolg. Het vaststellen van de diagnose
Lees meer

Bestuur stichting Heb Hart voor Longen

Het bestuur van het eerste uur heeft de stichting ‘Heb Hart voor Longen’ opgezet en naar vermogen bestuurd en verder vormgegeven. Het huidige bestuur, om landelijke bekendheid te verkrijgen, bestaat
Lees meer