Het bestuur van het eerste uur heeft de stichting ‘Heb Hart voor Longen’ opgezet en naar vermogen bestuurd en verder vormgegeven. Het huidige bestuur, om landelijke bekendheid te verkrijgen, bestaat uit:

– Voorzitter Jetty Eugster voormalig burgemeester van Schijndel.
– Secretaris Mirjam van Dam advocaat werkzaam in Amsterdam.
– Penningmeester Bart Scholten algemeen directeur bij van Lanschot bankiers te ‘s-Hertogenbosch.
– Bestuursleden: Riet van den EkartEllis Ribbens en Christ van Heeswijk.
– Ambassadeur en adviseur Ton Rombouts voormalig burgemeester van ‘s-Hertogenbosch momenteel lid Eerste kamer der Staten-Generaal.